Hoe komen we tot een samenwerking ?

Omdat we vaak een ander soort werknemer op de werkvloer worden, komen we graag een keer praten. Zo leren we elkaar kennen, begrijpen en vertrouwen. Vervolgens gaan we wat dieper op de bedrijfsprocessen in en formuleren de behoefte en de maatwerk invulling. Dit is de eerste (gratis) intake. 

Daarna kunnen we op basis van dit intake gesprek een kostenraming maken en komen tot een vast aantal uren per week/maand. Het kan zijn dat er eenmalig inrichtingskosten moeten worden gemaakt, maar daar geven we een helder inzicht in, vervolgens nemen we deze vaak gespreid op in het abonnement van het eerste jaar.

We hebben een aantrekkelijke en heldere tariefstructuur, onze tarieven variëren tussen de € 48,= (administratieve werkzaamheden) en € 70,= (consultancy & advies) exclusief BTW en licentiekosten.

Na 3 maanden vindt de eerste evaluatie plaats om te kijken of alles naar wens verloopt en of alles gaat naar verwachting. 

Ons doel is de ondernemer laten ondernemen en ons laten administreren, want die ruimte voor de ondernemer is zijn winst. 


1. Inventarisatie behoeften

 Wat is de behoefte van jou als ondernemer en hoe heb je je zaken nu geregeld?

2. Voorstel

Voorstel met bijbehorende uren en gekoppelde taken. 

3. Implementatie

Wij richten het proces in, waarbij we flexibel blijven om goed aan te blijven sluiten bij jou wensen.

4. Evaluatie

Op basis van voortschrijdend inzicht en feedback brengen we de laatste aanpassingen aan.

5. Gefeliciteerd!

Alles is klaar, geregeld en werkt. We gaan live en voor jou aan de slag, zodat jij zonder zorgen kunt ondernemen.