In deze onzekere tijden bieden wij onze advies- en backofficeservices expertise aan voor startende ondernemers en start-ups. Wij kunnen je helpen en begeleiden bij een de aanvraag van tegemoetkomingen en fiscale uitstel, een crisisbegroting, liquiditeitsprognose, krediet verstrekking en andere zaken waar ondernemers op dit moment tegen aan lopen.

 

Het is hierbij niet altijd even makkelijk om alles te weten en te begrijpen en is het handig om af en toe beroep te doen op ervaringen van andere. Daarom bieden wij van SCT Groep u de mogelijkheid om meer grip te krijgen op uw financiën in deze roerige tijden.  

 

Op deze pagina vindt je de informatie die wij tot onze beschikking hebben en kun je via het  formulier vragen stellen. Met onze ervaring op het gebied van backoffice diensten, kunnen wij een helpende hand zijn.

 

Waar kan ik alle maatregelen vanuit de overheid voor ondernemers raadplegen?

Om de ondernemers bij te staan heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen om de ondernemers te helpen. Wij verwijzen voor de meest up-to-date maatregelen door naar de site van de KVK.

'Laat ons weten via het onderstaande formulier hoe we je kunnen helpen.'


Wat betekent het NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) voor mij? 

Als plaatsvervanger van de Werktijdverkorting, heeft de overheid een noodmaatregel getroffen om ondernemers te ondersteunen op dit moment. In het kort betekent deze maatregel: Naar mate je omzet daalt, krijg je meer geld om je personeel te bekostigen. Als ondernemer houdt je rekening met:

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;

 • De aanvraag geldt voor de driemaandsperiode maart tot en met mei 2020, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);

 • De regeling zit op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;

 

Via het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid de aanvraag kunnen indienen. Wij verwijzen u door aan de site van het UWV.

Aanvraag van tegemoetkoming in loonkosten kan op de volgende voorwaarden:

 

 • Het wordt gebaseerd op omzetverlies
 • Onder de nieuwe regeling hoeft niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.
 • Committeren géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen, voor de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

 

Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 

indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

TOZO, noodloket en bijzonder belastinguitstel

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) biedt inkomenssteun en bedrijfskredieten voor zelfstandigen. Het ministerie van Sociale Zaken meldt dat deze regeling in principe ook openstaat voor Dga’s. De algemene voorwaarden is dat zij:

 • Voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per jaar actief in de onderneming)

 • Dga de volledige zeggenschap heeft (meer dan 50% van de aandelen)

 • Financiële risico’s draagt

 • Dga moet kunnen aantonen dat de bv nu geen salaris kan betalen

Dga’s komen in aanmerking voor het noodloket voor een eenmalige gift van €4.000 mits de bv voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Daarnaast kunnen Dga’s gebruikmaken van de fiscale hulpmaatregelen, zoals bijzonder uitstel van belastingbetaling.


Hoe werkt uitstel van betaling richting de belasting dienst?

De verplichtingen wat betreft inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting kunnen met een brief voor minimaal 3 maanden worden uitgesteld. Ondernemers die langer de tijd nodig hebben kunnen dit later online doen.

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u uitstel kunt aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Hoe werkt dit?

Voor loonbelasting en BTW: Dien de maand/kwartaal aangifte in, betaal deze niet, binnen 3 weken krijgt u een aanslag binnen dat u niet betaald heeft. Met deze aanslag kan een verzoek tot uitstel worden ingediend. Het aanslagnummer is namelijk van belang voor het aanvragen van uitstel.

 

Voor inkomsten en-, en vennootschapsbelasting; voor ondernemers die de voorlopige aanslag van 2020 betaald hebben of nog aanslagen uit voorgaande jaren hebben die nog niet betaal zijn, kan er op deze specifieke aanslagnummer een verzoek tot uitstel worden ingediend.

Voorbeeldbrief Belasting Uitstel

Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naartoe?

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

 

Voor meer informatie klik hier

Verlaag je voorlopige aanslag VPB 2020

 

Veel ondernemers betalen maandelijks een gedeelte van de winstbelasting voor 2020. Dit bedrag is bepaald op de geschatte verwachte winst. Vanwege het coronavirus zal helaas de winst minder worden, daarom is het aan te raden om deze verwachte winst te verlagen. Het bedrag wat u dan nog moet betalen per maand voor de rest van 2020 zal dan verlaagd worden. Uiteraard is dit geheel afhankelijk van de situatie.

 

Wij kunnen een voorlopige aanslag voor u aanpassen. U kunt met ons contact opnemen om dit regelen.

Heeft u een lening? U kunt nu het tijdelijke rente percentage verlagen en de aflossing uitzetten.

De aflossingen van zakelijke leningen bij grote banken in Nederland worden voor 6 maanden opgeschort. Dit geeft veel ondernemers ademruimte. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager bij de bank en bekijk hoe dit geregeld kan worden.

 

Heeft u meer cash nodig om de komende maanden te overleven?

De overheid heeft hiervoor de BMKB-C borgstelling verhoogd en versoepeld. Verschillende banken staan nu open voor een leningsaanvraag. Via het RVO zal de bank een borgstelling afsluiten, met als resultaat een lening voor u als ondernemer. Wij kunnen u begeleiden met deze kredietaanvraag en de juiste informatie geven, zodat de bank akkoord gaat met de aanvraag.


Plan van Aanpak

Forecast en Cashflow

In deze crisistijd wilt u als ondernemer meer dan ooit weten wat alle maatregelen voor uw business betekenen. Wij hebben de tools om dit voor uw inzichtelijk te maken! Met een persoonlijke aanpak en een gereduceerde prijs, bekijken wij alle mogelijke scenario’s door en geven u inzicht in de belangrijkste cijfers. Denk hierbij aan:

 • Liquiditeitsprognose

 • Crisisbegroting

 • Verschillende Scenario's opstellen

Fiscale mogelijkheden en hulp

Hoe vraag ik uitstel van betaling aan? Deskundigenverklaring, hoe werkt dit? Hoewel je al veel kan vinden op de website van de rijksoverheid, is het soms prettig om een derden te raadplegen. Met dit in gedachte willen wij onze hulp aanbieden. Een greep uit de mogelijkheden:

 • Uitstel van betaling bij de Belastingdienst wordt eenvoudiger.

 • De invordering wordt direct na uw verzoek stopgezet

 • Geen verzuimboete bij niet tijdig betalen van uw belastingen.

 • Een deskundigenverklaring voor uitstel blijft nodig.

 • Vrijwel geen invorderingsrente of belastingrente.

 • Verlagen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

 • Er komt een speciale MKB-lening met staatsgarantie.

 • Werknemers kunnen gedeeltelijk in de WW

Stuur een bericht, zodat wij met je mee kunnen denken!

Personeel

Hoe kan ik mijn personeel behouden? Hoe stelt de DGA zich veilig? Welke maatregelen kunnen mij helpen op dit moment? Ook voor dit onderwerp geldt dat er veel mogelijkheden zijn. Toch vergt het een duidelijke aanpak om iedereen in dienst te houden. 

 • Uitstel van betaling voor loonheffing

 • Vergoeding van loonkosten

 • Uitstel van betaling voor pensioenpremies, ongeveer 20% van de loonkosten

 • Tijdelijke verlaging van het gebruikelijk loon voor elke DGA (laten aansluiten bij voorwaarden NOW-regeling)

 • Aangifte omzetbelasting en loonbelasting naar eens per kwartaal

Bekijk bron 'geen pensioenpremies betalen':

 


Stel je vraag 

Contactgegevens:

SCT Groep 

Raamweg 7

2596 HL DEN HAAG

Telefoon: +31 (0) 85 017 00 85

E-mail : administratie@sctgroep.nl 

Of gebruik het formulier hiernaast wanneer je vragen hebt of teruggebeld wilt worden! Wij reageren dan zo snel mogelijk.